Uitleg over de procedure van de kennismaking en over het huren

  • U kunt ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 50 tot 70 jaar.

Denkt u eerst goed na over het wonen in een woongroep. Dat is een bewuste keuze. Het verschilt wezenlijk met het wonen in een gewoon appartement.

Meer informatie over woongemeenschappen vindt u op de website van LVGO, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen.

  • Nadat u de keuze heeft gemaakt om te willen wonen in onze woongroep komt u terecht bij onze werkgroep Kennismaking.

  • Deze werkgroep is ingesteld om te onderzoeken of u, als belangstellende(n), met uw wensen en ideeën aansluit bij de doelstellingen van onze woongroep.

  • Na het positief besluit van de bewoners krijgt u, als belangstellende, de status van aspirant-lid. Het is dan belangrijk dat u regelmatig uw gezicht laat zien in onze woongroep, zodat we wederzijds kunnen kennismaken. Dit kan bijvoorbeeld door op de koffie te komen op zondagochtend, of een keer op donderdag of vrijdag mee te eten. U kunt ook met een activiteit meedoen. Neemt u voor een afspraak eerst contact op met een lid van de werkgroep Kennismaking. Voor speciale gelegenheden, zoals het jaarlijks tuinfeest of de nieuwjaarsreceptie, ontvangt u een aparte uitnodiging.

  • Zodra er een woning beschikbaar komt en u bent vanuit de wachtlijst geselecteerd, krijgt u een uitnodiging voor een bezichtiging; vervolgens vraagt de verhuurder u om uw inkomen en andere gegevens ter beschikking te stellen. Als dat allemaal in orde is, zal de verhuurder, Pré Wonen, de huurovereenkomst en de datum van ingang met u bespreken.

  • Houdt u er rekening mee, dat er voorwaarden zijn m.b.t. maximaal inkomen en vermogen- zie verderop *) en dat er een wachtlijst is.

  • Daarnaast heeft u -na toewijzing - een woonvergunning nodig die wordt uitgegeven door de gemeente Haarlem.

  • Als woningzoekende is het tijdig inschrijven bij de gemeente Haarlem gewenst.

  • In onze wijk geldt een parkeerregeling: zie tabblad "Meer">parkeren en bereikbaarheid.

*) Hieronder informatie om globaal te bekijken of u in aanmerking komt voor een woning in de sociale sector.

Peildatum gegevens 1-1-2023, volgens opgave Rijksoverheid en Belastingdienst.

De maximale huur voor woningen in de sociale sector, zonder servicekosten, is € 808,06 per maand.

Het maximale jaarinkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning is: € 48.625 voor een 2 pers. huishouding en € 44.035 voor een 1 pers. huishouden . Meer info hierover: www.woningnet.nl

Woningcorporatie Pré Wonen heeft een kleine ruimte om van bovenstaande inkomenseisen af te wijken. Bij toewijzing is het aan de woningcorporatie om te beslissen of u de woning kan huren. Dit op basis van de door u aangeleverde inkomensgegevens.

Voor uitgebreidere info kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden

De hoogte van de huur van een appartement in onze woongroep verschilt per type woning en is bovendien inkomens-afhankelijk. Wij kunnen daarom slechts een zeer globale indicatie geven waaraan geen rechten kunnen worden ontleend: De huren bedragen globaal € 520 voor een 1 persoonsappartement tot € 665 voor een 2-persoonsappartement. ("kale" huur) De werkelijke huur wordt na de toewijzing vastgesteld door de verhuurder, Pré wonen. (www.prewonen.nl)

De servicekosten zijn € 35 per woning per maand. Hiervan wordt gespaard voor het onderhoud en/of vervanging van zaken betreffende gemeenschappelijke ruimtes, zoals schoonmaker, glazenwasser, tuinonderhoud, inventaris en logeerkamer. Daarnaast een verenigingsbijdrage van € 2 per persoon per maand. Hiervan worden de gemeenschappelijke activiteiten betaald.

Voor een eerste inschrijving betaalt u eenmalig een bedrag van € 25. Per jaar geldt een bedrag van € 15 voor de verlenging. Bij toewijzing van een woning wordt eenmalig € 185 in rekening gebracht voor entreekosten.

De groottes van de 1 en 2 pers. appartementen bedragen ongeveer: 45-57m2 (excl. gang/hal, berging) Voor plattegronden van de verschillende woningtypen verwijzen we naar het tabblad "Meer"'> plattegronden woningen.

Huurtoeslag is mogelijk, afhankelijk van inkomen en vermogen. In 2021 verandert het systeem van inkomensgrenzen. U kunt een proefberekening maken via: www.belastingdienst.nl