De bewoners van de woongroep maken allen deel uit van de "Vereniging van bewoners".

De vereniging heeft een bestuur, dat tenminste uit 3 personen bestaat.

De taak van het bestuur is de algemene zaken te behartigen, het contact met de verhuurder en andere woongroepen te onderhouden en de bewoners te informeren over belangrijke zaken en te betrekken bij het reilen en zeilen van de woongroep.

Het bestuur roept minimaal 1x per jaar een bewonersvergadering bijeen. Besluiten worden genomen na goedkeuring van de bewoners. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris.

Het bestuur ondersteunt de bewonerswerkgroepen binnen de woongroep: Tuin - Techniek en Beheer Algemene Ruimten - Kookgroep - Kennismaking - Festiviteitengroep - Logeerkamer - Communicatie/Website