Postadres:

Secretariaat Houdt Vaart

Willem Bontekoestraat 3

2014 AA  Haarlem

e-mail algemeen: info@houdtvaart.nl

Heeft u belangstelling? Stuur dan naar bovenstaand e-mailadres uw naam, leeftijd, e-mail adres , telefoonnummer en uw huidige woonplaats. Graag ook een korte motivatie waarom u belangstelling heeft voor onze woongroep. De kennismakingsgroep neemt dan te zijner tijd contact met u op voor een nadere kennismaking. Dit kan enige tijd duren. Na de wederzijds goed verlopen kennismaking, kunt u desgewenst een aanmeldformulier invullen en nader kennismaken met de bewoners via activiteiten zoals koffie drinken, gemeenschappelijke maaltijd  of een andere festiviteit, waarvan u op de hoogte wordt gesteld door de kennismakingsgroep.Naastgelegen Zwembad De Houtvaart